skip to Main Content

4183 Traberg

Stručný prehľad projektových údajov
Rakúsko
počet panelov:
166
kWh/rok
44.650,00
44,82 kWp
Fronius Symo 20.0-3-M light
GCL-P6/60
fotografie