skip to Main Content
sclogosimple-80x80
Sun Contracting - Rakousko
PRO PODNIKATELSKÝ, PRŮMYSLOVÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR
Smluvní model Photovoltaic Contracting společnosti Sun Contracting AG umožňuje komerčním zákazníkům využívat fotovoltaické zařízení bez investičních nákladů.
Kompletní fotovoltaický systém je instalován a provozován na Vaší střeše firmou Sun Contracting AG. Vyrobenou elektřinu využíváte přímo pro Váš provoz a těžíte z dlouhodobého snížení Vašich nákladů na el. energii.

Žádné investiční náklady

Fotovoltaické zařízení na Vaší střeše Vám poskytneme a současně provozujeme proti poplatkům za energii, fotovoltaické zařízení tak nekupujete a není nutný žádný kapitálový vklad, žádná investice nebo záloha na dopravu, montáž a materiál.

Okamžitá amortizace fotovoltaického zařízení

Fotovoltaické zařízení je pro smluvní zákazníky amortizováno ihned po uvedení do provozu díky nulovým zřizovacím nákladům a pevně stanoveným platbám.

Přidaná hodnota po uplynutí smlouvy

Po skončení doby platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting) nebude fotovoltaické zařízení odinstalováno. Pokud si to však budete přát, přejde do Vašeho vlastnictví. Od tohoto okamžiku budete využívat vyrobenou solární elektřinu zdarma. Doba trvání smlouvy stejně jako její případné prodloužení je s Vámi induviduálně stanovena, činí však minimálně 20 let.

Solární energie přímo pro vaši výrobu

Výroba elektřiny probíhá přímo na Vaší střeše a proudí do vašeho provozu. Cílem je spotřebovat v provozu vyrobenou elektřinu co možná bezezbytku a vyhnout se tak dodávce do distribuční sítě, aby se minimalizoval případný odběr ze sítě.

Pevně stanovené náklady na elektřinu na základě poplatků za el. energii

Za využívání solární elektřiny nám odvádíte poplatky za el. energii, které jsou stanoveny dle skutečného energetického výnosu fotovoltaického zařízení. Tyto poplatky nepodléhají výkyvům a od uvedení zařízení do provozu nezávisí, úměrně výnosu fotovoltaického zařízení, na zvyšování cen za elektřinu a zdražování provozovatelů distribuční sítě.

Dimenzovaní dle Vaší potřeby

Velikost a výkon fotovoltaického zařízení jsou plánovány individuálně podle Vaší aktuální a budoucí energetické potřeby. Přitom je zohledněn vývoj Vaší firmy do budoucna, aby byla Vaše potřeba el. energie dlouhodobě optimálně pokryta a aby bylo zaručeno co největší snížení nákladů na el. energii.

Maximalní snížení nákladů

Navrhneme Vaše fotovoltaické zařízení tak, aby se Váš odběr z veřejné distribuční sítě snížil na minimum a tím Vám umožníme co možná největší nezávislost na zvyšování cen za elektřinu a poplatků za distribuční síť. Vzhledem k tomu, že velkou část Vaší energetické potřeby kryjete sami a poplatky za el. energii jsou pevně stanoveny, stále se zvyšuje Vaše úspora po celou dobu platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting).

Žádné náklady na údržbu a opravy

Během platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting) převezmeme veškeré náklady na údržbu a opravy. To zahrnuje také veškeré kabely, měniče, ovládací zařízení apod. Mimo to je funkce a výkon Vašeho zařízení nepřetržitě kontrolována, a tak se můžeme vyhnout výpadku výnosu a poskytujeme co nejlepší servis.

Předání do vlastnictví po 18 letech

Fotovoltaické zařízení nebude po uplynutí smluvní doby odinstalováno, nýbrž přejde do Vašeho vlastnictví. Od tohoto okamžiku využíváte vyrobenou solární elektřinu zdarma. Doba platnosti smlouvy je s Vámi individuálně stanovena, činí však minimálně 18 let.

Záruka výkonu solárních panelů minimálně 25 let

Používáme pouze fotovoltaické panely s 25 letou lineární zárukou výkonu od výrobce. Tato záruka výkonu však neznamená, že fotovoltaické zařízení bude po 25 letech nefunkční! Mnoho fotovoltaických zařízení funguje už přes 35 let bez zásadního narušení výkonu. (Příklad: dnešní Fachhochschule Südschweiz, 10 kWp, instalace FVE 1982)

Kvalitní komponenty a inovativní technologie

Sun Contracting je dlouhodobý a udržitelný koncept, proto jsou použity výlučně vysoce kvalitní technologické komponenty s dlouhou životností. K tomu patří nejen solární panely a měnič napětí, ale také dle volby regulátor, akumulátor a další zařízení, která zvyšují vlastní spotřebu vyrobené solární elektřiny ve Vašem provozu.

sclogosimple-80x80
PHOTOVOLTAIC CONTRACTING
Photovoltaic Contracting je smluvní model pro komerční odběratele. Fotovoltaické zařízení využíváte pro Váš provoz, avšak nezvnikají Vám žádné investiční náklady. Potřebnou el. energii čerpáte díky solární elektřině ze střechy Vaší firemní budovy a těžíte z pevně stanovených nákladů na el. energii.
Společnost Sun Contracting AG umístí fotovoltaické zařízení na střeše Vaší firemní budovy. Dimenzování následuje dle Vaší denní potřeby el. energie. Vyrobenou elektřinu využíváte přímo pro Váš provoz a odvádíte pevně danou částku za el. energii, která je stanovena na základě skutečného výnosu fotovoltaického zařízení.

Vaše energetické náklady tak nepodléhají žádným výkyvům a jsou dobře předvídatelné. Po minimální době platnosti smlouvy 20 let může přejít fotovoltaické zařízení do Vašeho vlastnictví a Vy od tohoto okamžiku budete využívat elektrickou energii bezplatně, avšak nesete zodpovědnost za jeho údržbu. Platnost smlouvy však lze prodloužit a Vy můžete nadále pohodlně využívat zvýhodněný tarif – bez nákladů na údržbu a bez rizika.

PŘEDPOKLADY

 • Podnikání, zemědělství, veřejná zařízení, vícebytové domy, hotely a restaurační zařízení od 50 000 kWh/rok nebo využitelná střešní plocha o rozloze větší než 500 m².
 • Umístění střechy je v Rakousku.
 • Bezvadný stav Vaší střechy (nový nebo sanovaný), který bude vyhovovat požadavkům min. 20 let.
 • Musí být splněny statické požadavky na zřízení fotovoltaického zařízení.
 • Žádné zastínění střešního povrchu (stromy, komíny apod.).
 • Sklon střechy mezi 0° und 45°.
 • Orientace střechy na jih, jihozápad nebo jihovýchod.
 • Musí být možný zápis věcného břemena do katastru nemovistostí.

SMLUVNÍ FAKTA

 • Není nutná žádná investice do materiálu, dopravy a montáže.
 • Inovativní technologie s vysoce kvalitními komponenty.
 • Lineární záruka výkonu fotovoltaického zařízení minimálně 25 let.
 • Žádné náklady na údržbu a opravy během platnosti smlouvy.
 • 100% jistota dodávky el. energie.
 • Instalace odbornou certifikovanou firmou.

SAFETY FIRST

 • Pojištění běžných rizik, pojištění proti přerušení provozu a pojištění provozní odpovědnosti.
 • Stálá kontrola a servis zařízení, dálková údržba.
 • Věcné břemeno užívání střechy je zaneseno v katastru nemovitostí.
 • Věcná hodnota fotovoltaického zařízení.
sclogosimple-80x80
100% SOLÁRNÍ ELEKTŘINA, ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
Náš smluvní model Photovoltaic Contracting je vhodný pro podnikatele, průmyslové závody, zemědělce, veřejná zařízení, vícebytové domy, hotely a restaurační zařízení. Podmínkou je vysoká denní spotřeba elektřiny, v nejlepším případě i o víkendech. Projekty jsou garantovány smlouvami o převzetí a používání. Doba platnosti smlouvy činí 20 let.
PŘÍKLAD: PODNIK V RAKOUSKU – 30 LET
Předpoklad: 104 900 kWh celková potřeba elektřiny, z toho 52 450 kWh denní potřeba elektřiny za rok, jmenovitý výkon fotovoltaického zařízení 49,95 kWp, 0,183 € za kWh, netto, převzetí do vlastnictví po 20 letech, zvyšování ceny za elektřinu 1,5 % za rok.

Vemte prosím na vědomí, že pro Sun Contracting smluvní projekty fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) existuje pořadník. Jen vybrané a ověřené projekty budou realizovány. Výběr a přezkoumání provádí výhradně tým Sun Contracting AG.

KONTAKTUJTE NÁS

  Pro použití CAPTCHE, musíte mít nainstalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.

  SUN CONTRACTING AG

  Landstrasse 15
  FL-9496 Balzers
  E-Mail: office(at)sun-contracting.com
  Tel.: +41 44 551 00 40

  Výběr z referencí
  zobrazit 1 - 20 - 258
  KWP
  zvolit stát
  9261 Cankova
  Slovinsko
  50.00kWp
  Počet panelů
  200
  Renesola - JC250M-24/Bb
  Kstar KSG
  kWh rok
  44,550.00
  9250 Gornja Radgona
  Slovinsko
  542.00kWp
  Počet panelů
  2,168
  Renesola - JC250M-24/Bb
  Kstar KSG
  kWh rok
  519,236.00
  9493 Mauren
  Lichtenštejnsko
  107.80kWp
  Počet panelů
  440
  Trina TSM-PC05-245
  Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
  kWh rok
  105,727.00
  4050 Traun
  Rakousko
  20.25kWp
  Počet panelů
  75
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh rok
  20,130.00
  4240 Freistadt
  Rakousko
  44.82kWp
  Počet panelů
  166
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh rok
  44,800.00
  4190 Bad Leonfelden
  Rakousko
  29.70kWp
  Počet panelů
  110
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh rok
  29,850.00
  4616 Weißkirchen
  Rakousko
  245.84kWp
  Počet panelů
  878
  Trina Solar TSM 280PP-H
  SMA Sunny Tripower Core1
  kWh rok
  236,448.00
  4614 Marchtrenk
  Rakousko
  266.00kWp
  Počet panelů
  950
  Trina Solar TSM Honey
  Sungrow SG80KTL und Sungrow SG30KTL-M
  kWh rok
  265,500.00
  4650 Lambach
  Rakousko
  269.04kWp
  Počet panelů
  944
  Trina Solar TSM-285-PD05
  SMA STP50-40
  kWh rok
  275,465.00
  4600 Wels
  Rakousko
  94.51kWp
  Počet panelů
  347
  JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
  Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
  kWh rok
  316,708.60
  4407 Steyr
  Rakousko
  49.28kWp
  Počet panelů
  176
  JKM280PP-60-J4
  Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Eco 25.0-3-S light
  kWh rok
  307,241.00
  4910 Ried im Innkreis
  Rakousko
  50.40kWp
  Počet panelů
  180
  JKM280PP-60-J4
  Fronius Eco 25.0-3-S
  kWh rok
  254,384.00
  4204 Haibach
  Rakousko
  34.56kWp
  Počet panelů
  128
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Symo 10.0-3-M light
  kWh rok
  34,000.00
  4183 Traberg
  Rakousko
  44.82kWp
  Počet panelů
  166
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh rok
  44,650.00
  3250 Wieselburg
  Rakousko
  4.80kWp
  Počet panelů
  16
  Luxor Secure Line M60/300W
  Zeversolar Eversol TLC 5000
  kWh rok
  4,530.00
  3250 Wieselburg
  Rakousko
  14.84kWp
  Počet panelů
  50
  ECO LINE GLAS-GLAS M60/300W
  SMA STP 15000TL-30
  kWh rok
  14,724.60
  4064 Oftering
  Rakousko
  8.25kWp
  Počet panelů
  30
  Trina Solar TSM Honey
  Fronius Symo 8.2-3-M
  kWh rok
  8,150.00
  4280 Königswiesen
  Rakousko
  31.05kWp
  Počet panelů
  115
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh rok
  30,585.00
  4311 Alberndorf
  Rakousko
  21.06kWp
  Počet panelů
  78
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh rok
  21,050.00
  4312 Ried in der Riedmark
  Rakousko
  29.70kWp
  Počet panelů
  110
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh rok
  30,250.00

  SUN CONTRACTING AG
  Landstrasse 15
  FL-9496 Balzers
  E-Mail: office(at)sun-contracting.com
  Tel.: +41 44 551 00 40

  INNOVATING 
  ENERGY CONCEPTS