skip to Main Content
sclogosimple-80x80
Sun Contracting - Rakousko
PRO PODNIKATELSKÝ, PRŮMYSLOVÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR
Smluvní model Photovoltaic Contracting společnosti Sun Contracting AG umožňuje komerčním zákazníkům využívat fotovoltaické zařízení bez investičních nákladů.
Kompletní fotovoltaický systém je instalován a provozován na Vaší střeše firmou Sun Contracting AG. Vyrobenou elektřinu využíváte přímo pro Váš provoz a těžíte z dlouhodobého snížení Vašich nákladů na el. energii.

Žádné investiční náklady

Fotovoltaické zařízení na Vaší střeše Vám poskytneme a současně provozujeme proti poplatkům za energii, fotovoltaické zařízení tak nekupujete a není nutný žádný kapitálový vklad, žádná investice nebo záloha na dopravu, montáž a materiál.

Okamžitá amortizace fotovoltaického zařízení

Fotovoltaické zařízení je pro smluvní zákazníky amortizováno ihned po uvedení do provozu díky nulovým zřizovacím nákladům a pevně stanoveným platbám.

Přidaná hodnota po uplynutí smlouvy

Po skončení doby platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting) nebude fotovoltaické zařízení odinstalováno. Pokud si to však budete přát, přejde do Vašeho vlastnictví. Od tohoto okamžiku budete využívat vyrobenou solární elektřinu zdarma. Doba trvání smlouvy stejně jako její případné prodloužení je s Vámi induviduálně stanovena, činí však minimálně 20 let.

Solární energie přímo pro vaši výrobu

Výroba elektřiny probíhá přímo na Vaší střeše a proudí do vašeho provozu. Cílem je spotřebovat v provozu vyrobenou elektřinu co možná bezezbytku a vyhnout se tak dodávce do distribuční sítě, aby se minimalizoval případný odběr ze sítě.

Pevně stanovené náklady na elektřinu na základě poplatků za el. energii

Za využívání solární elektřiny nám odvádíte poplatky za el. energii, které jsou stanoveny dle skutečného energetického výnosu fotovoltaického zařízení. Tyto poplatky nepodléhají výkyvům a od uvedení zařízení do provozu nezávisí, úměrně výnosu fotovoltaického zařízení, na zvyšování cen za elektřinu a zdražování provozovatelů distribuční sítě.

Dimenzovaní dle Vaší potřeby

Velikost a výkon fotovoltaického zařízení jsou plánovány individuálně podle Vaší aktuální a budoucí energetické potřeby. Přitom je zohledněn vývoj Vaší firmy do budoucna, aby byla Vaše potřeba el. energie dlouhodobě optimálně pokryta a aby bylo zaručeno co největší snížení nákladů na el. energii.

Maximalní snížení nákladů

Navrhneme Vaše fotovoltaické zařízení tak, aby se Váš odběr z veřejné distribuční sítě snížil na minimum a tím Vám umožníme co možná největší nezávislost na zvyšování cen za elektřinu a poplatků za distribuční síť. Vzhledem k tomu, že velkou část Vaší energetické potřeby kryjete sami a poplatky za el. energii jsou pevně stanoveny, stále se zvyšuje Vaše úspora po celou dobu platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting).

Žádné náklady na údržbu a opravy

Během platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting) převezmeme veškeré náklady na údržbu a opravy. To zahrnuje také veškeré kabely, měniče, ovládací zařízení apod. Mimo to je funkce a výkon Vašeho zařízení nepřetržitě kontrolována, a tak se můžeme vyhnout výpadku výnosu a poskytujeme co nejlepší servis.

Předání do vlastnictví po 18 letech

Fotovoltaické zařízení nebude po uplynutí smluvní doby odinstalováno, nýbrž přejde do Vašeho vlastnictví. Od tohoto okamžiku využíváte vyrobenou solární elektřinu zdarma. Doba platnosti smlouvy je s Vámi individuálně stanovena, činí však minimálně 18 let.

Záruka výkonu solárních panelů minimálně 25 let

Používáme pouze fotovoltaické panely s 25 letou lineární zárukou výkonu od výrobce. Tato záruka výkonu však neznamená, že fotovoltaické zařízení bude po 25 letech nefunkční! Mnoho fotovoltaických zařízení funguje už přes 35 let bez zásadního narušení výkonu. (Příklad: dnešní Fachhochschule Südschweiz, 10 kWp, instalace FVE 1982)

Kvalitní komponenty a inovativní technologie

Sun Contracting je dlouhodobý a udržitelný koncept, proto jsou použity výlučně vysoce kvalitní technologické komponenty s dlouhou životností. K tomu patří nejen solární panely a měnič napětí, ale také dle volby regulátor, akumulátor a další zařízení, která zvyšují vlastní spotřebu vyrobené solární elektřiny ve Vašem provozu.

sclogosimple-80x80
PHOTOVOLTAIC CONTRACTING
Photovoltaic Contracting je smluvní model pro komerční odběratele. Fotovoltaické zařízení využíváte pro Váš provoz, avšak nezvnikají Vám žádné investiční náklady. Potřebnou el. energii čerpáte díky solární elektřině ze střechy Vaší firemní budovy a těžíte z pevně stanovených nákladů na el. energii.
Společnost Sun Contracting AG umístí fotovoltaické zařízení na střeše Vaší firemní budovy. Dimenzování následuje dle Vaší denní potřeby el. energie. Vyrobenou elektřinu využíváte přímo pro Váš provoz a odvádíte pevně danou částku za el. energii, která je stanovena na základě skutečného výnosu fotovoltaického zařízení.

Vaše energetické náklady tak nepodléhají žádným výkyvům a jsou dobře předvídatelné. Po minimální době platnosti smlouvy 20 let může přejít fotovoltaické zařízení do Vašeho vlastnictví a Vy od tohoto okamžiku budete využívat elektrickou energii bezplatně, avšak nesete zodpovědnost za jeho údržbu. Platnost smlouvy však lze prodloužit a Vy můžete nadále pohodlně využívat zvýhodněný tarif – bez nákladů na údržbu a bez rizika.

PŘEDPOKLADY

 • Podnikání, zemědělství, veřejná zařízení, vícebytové domy, hotely a restaurační zařízení od 50 000 kWh/rok nebo využitelná střešní plocha o rozloze větší než 500 m².
 • Umístění střechy je v Rakousku.
 • Bezvadný stav Vaší střechy (nový nebo sanovaný), který bude vyhovovat požadavkům min. 20 let.
 • Musí být splněny statické požadavky na zřízení fotovoltaického zařízení.
 • Žádné zastínění střešního povrchu (stromy, komíny apod.).
 • Sklon střechy mezi 0° und 45°.
 • Orientace střechy na jih, jihozápad nebo jihovýchod.
 • Musí být možný zápis věcného břemena do katastru nemovistostí.

SMLUVNÍ FAKTA

 • Není nutná žádná investice do materiálu, dopravy a montáže.
 • Inovativní technologie s vysoce kvalitními komponenty.
 • Lineární záruka výkonu fotovoltaického zařízení minimálně 25 let.
 • Žádné náklady na údržbu a opravy během platnosti smlouvy.
 • 100% jistota dodávky el. energie.
 • Instalace odbornou certifikovanou firmou.

SAFETY FIRST

 • Pojištění běžných rizik, pojištění proti přerušení provozu a pojištění provozní odpovědnosti.
 • Stálá kontrola a servis zařízení, dálková údržba.
 • Věcné břemeno užívání střechy je zaneseno v katastru nemovitostí.
 • Věcná hodnota fotovoltaického zařízení.
sclogosimple-80x80
100% SOLÁRNÍ ELEKTŘINA, ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
Náš smluvní model Photovoltaic Contracting je vhodný pro podnikatele, průmyslové závody, zemědělce, veřejná zařízení, vícebytové domy, hotely a restaurační zařízení. Podmínkou je vysoká denní spotřeba elektřiny, v nejlepším případě i o víkendech. Projekty jsou garantovány smlouvami o převzetí a používání. Doba platnosti smlouvy činí 20 let.
PŘÍKLAD: PODNIK V RAKOUSKU – 30 LET
Předpoklad: 104 900 kWh celková potřeba elektřiny, z toho 52 450 kWh denní potřeba elektřiny za rok, jmenovitý výkon fotovoltaického zařízení 49,95 kWp, 0,183 € za kWh, netto, převzetí do vlastnictví po 20 letech, zvyšování ceny za elektřinu 1,5 % za rok.

Vemte prosím na vědomí, že pro Sun Contracting smluvní projekty fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) existuje pořadník. Jen vybrané a ověřené projekty budou realizovány. Výběr a přezkoumání provádí výhradně tým Sun Contracting AG.

KONTAKTUJTE NÁS

SUN CONTRACTING AG

Austrasse 14
FL-9495 Triesen
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 551 00 40

REFERENCE
zobrazit 1 - 20 - 179
KWP
zvolit stát
Kategorie
Typ fotovoltaického zařízení
39249 Barby
Německo
Zemědělství
750.00kWp
Počet panelů
2,500
Hanwah Q.Plus L-G4.1345
Huawei SUN2000-33KTL
Huawei SUN2000-60KTL
Huawei SUN2000-36KTL
Huawei SUN2000-12KTL
kWh rok
675,555.00
39343 Erxleben
Německo
Podnikatelský sektor
387.45kWp
Počet panelů
1,230
Astroenergy CHSM6610M-31
Huawei SUN2000-60KTL
kWh rok
355,669.00
2630 Dunkelstein
Rakousko
Zemědělství
307.40kWp
Počet panelů
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco
Sungrow SG60KTL
kWh rok
292,030.00
8813 St. Blasen
Rakousko
Zemědělství
141.00kWp
Počet panelů
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh rok
135,360.00
8741 Allersdorf
Rakousko
Zemědělství
115.00kWp
Počet panelů
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M
Sungrow SG15KTL
kWh rok
108,780.00
4851 Gampern
Rakousko
Podnikatelský sektor
59.95kWp
Počet panelů
218
Trina TSM-275-PD05
Huawei SUN2000-60KTL
kWh rok
58,155.00
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Rakousko
Podnikatelský sektor
48.00kWp
Počet panelů
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K
SolarEdge SE17K
kWh rok
45,600.00
8403 Lebring
Rakousko
Zemědělství
9.08kWp
Počet panelů
33
Trina Solar TSM Honey
Fronius Symo 8.2-3-M
kWh rok
44,185.00
9494 Schaan
Lichtenštejnsko
Zemědělství
5.88kWp
Počet panelů
24
Risen SYP245S
Kostal Piko 5.5
kWh rok
5,750.64
9494 Schaan
Lichtenštejnsko
Zemědělství
25.97kWp
Počet panelů
106
Risen SYP245S
Sungrow 30KTL
kWh rok
222,256.00
5272 Treubach
Rakousko
Veřejný sektor
14.82kWp
Počet panelů
57
Amerisolar AS-6P30
Sungrow 15KTL
kWh rok
13,545.48
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
16.17kWp
Počet panelů
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh rok
15,135.00
49733 Haren
Německo
Podnikatelský sektor
683.76kWp
Počet panelů
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh rok
592,525.00
9484 Nendeln
Lichtenštejnsko
Veřejný sektor
9.31kWp
Počet panelů
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh rok
8,006.60
4710 Tollet
Rakousko
Zemědělství
23.65kWp
Počet panelů
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh rok
23,616.00
4616 Weißkirchen
Rakousko
Podnikatelský sektor
245.84kWp
Počet panelů
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh rok
236,448.00
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
10.53kWp
Počet panelů
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh rok
10,617.00
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
10.29kWp
Počet panelů
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh rok
10,327.00
14913 Jüterbog
Německo
Podnikatelský sektor
75.10kWp
Počet panelů
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh rok
68,941.80
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
5.63kWp
Počet panelů
23
LDK-245P-20
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh rok
5,634.36