skip to Main Content

9498 Planken

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
28
kWh/годишно
6.620,20
7,00 kWp
Kostal Piko 7.0
Risen SYP250P
снимки