skip to Main Content

9493 Mauren

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
42
kWh/годишно
10.327,00
10,29 kWp
Delta Solivia 11 EU G4
LDK-245P-20
снимки