skip to Main Content

9493 Mauren

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
43
kWh/годишно
10.617,00
10,53 kWp
Kostal Piko 10.1
LDK-245P-20
снимки