skip to Main Content

9493 Mauren

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
18
kWh/годишно
4.120,20
4,41 kWp
Kaco Powador 4202
Trina TSM-245PC05
снимки