skip to Main Content

9493 Mauren

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
23
kWh/годишно
5.634,36
5,63 kWp
Delta Solivia 2.5 EU G3
LDK-245P-20
снимки