skip to Main Content

9491 Ruggell

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
46
kWh/годишно
10.340,00
11,27 kWp
Kostal Piko 3.0
Risen SYP245S
снимки