skip to Main Content

9484 Nendeln

Данни за проекта с един поглед
Лихтенщайн
Брой модули:
38
kWh/годишно
8.006,60
9,31 kWp
Siemens Sinvert PVM10
Trina TMS-250 PC05
снимки