skip to Main Content

Групата фирми на Sun Contracting

Соларни системи в Европа

СТАВА ДУМА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Фотоволтаиката е много повече от екологично производство на енергия. С помощта на зряла технология и дълъг живот, фотоволтаичните системи са един печеливш и лесен начин за производство на електроенергия.

Фотоволтаиката е метод за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия. Соларните клетки са свързани последователно или успоредно и превръщат светлината в електрически ток.

Клетките се състоят от силициеви кристали. Силицият е вторият най-често срещан елемент на нашата планета и се счита за неограничен ресурс. Освен това е възможно и производството му по химичен път.

Общите фотоволтаични модули са изградени от няколко слоя.

Превръщането на слънчевата светлина в електрически ток се извършва в клетките на силициевите кристали, разположени в ядрото на модула.

Фотоволтаичните модули се предлагат в много различни изпълнения, като структурата им варира в зависимост от предназначението и дизайна. Въпреки това, технологията винаги е изградена на базата на силициевите клетки.

СТАВА ДУМА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Фотоволтаиката е много повече от екологично производство на енергия. С помощта на зряла технология и дълъг живот, фотоволтаичните системи са един печеливш и лесен начин за производство на електроенергия.

Фотоволтаиката е метод за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия. Соларните клетки са свързани последователно или успоредно и превръщат светлината в електрически ток.

Клетките се състоят от силициеви кристали. Силицият е вторият най-често срещан елемент на нашата планета и се счита за неограничен ресурс. Освен това е възможно и производството му по химичен път.

Общите фотоволтаични модули са изградени от няколко слоя.

Превръщането на слънчевата светлина в електрически ток се извършва в клетките на силициевите кристали, разположени в ядрото на модула.

Фотоволтаичните модули се предлагат в много различни изпълнения, като структурата им варира в зависимост от предназначението и дизайна. Въпреки това, технологията винаги е изградена на базата на силициевите клетки.

Нашите референтни системи
Показани са 1 - 20 от 168
KWP
Избор на държави
Категории
Вид системи
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
16.17 kWp
Брой модули:
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
15,135.00
49733 Haren
Германия
Търговска експлоатация
683.76 kWp
Брой модули:
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh/годишно
592,525.00
4710 Tollet
Австрия
Селско стопанство
23.65 kWp
Брой модули:
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh/годишно
23,616.00
4616 Weißkirchen
Австрия
Търговска експлоатация
245.84 kWp
Брой модули:
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh/годишно
236,448.00
9484 Nendeln
Лихтенщайн
Публичен сектор
9.31 kWp
Брой модули:
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh/годишно
8,006.60
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
10.29 kWp
Брой модули:
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh/годишно
10,327.00
14913 Jüterbog
Германия
Търговска експлоатация
75.10 kWp
Брой модули:
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh/годишно
68,941.80
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
10.53 kWp
Брой модули:
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh/годишно
10,617.00
9491 Ruggell
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
11.27 kWp
Брой модули:
46
Risen SYP245S
Kostal Piko 3.0
kWh/годишно
10,340.00
9496 Balzers
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
5.14 kWp
Брой модули:
21
Kyocera schwarz
Kostal Piko 5.5
kWh/годишно
5,503.90
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
4.41 kWp
Брой модули:
18
Trina TSM-245PC05
Kaco Powador 4202
kWh/годишно
4,120.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
5.63 kWp
Брой модули:
23
LDK-245P-20
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh/годишно
5,634.36
9498 Planken
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.86 kWp
Брой модули:
28
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
7,440.90
9494 Schaan
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.37 kWp
Брой модули:
26
Risen SYP245S
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
5,443.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.86 kWp
Брой модули:
28
LDK-245P-20
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
6,702.22
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.86 kWp
Брой модули:
28
Trina TSM-245PC05
Delta Solivia 3.3 EU G3
kWh/годишно
6,626.76
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
7.11 kWp
Брой модули:
29
Trina TSM-245PC05
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh/годишно
6,803.20
9498 Planken
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
7.00 kWp
Брой модули:
28
Risen SYP250P
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
6,620.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
8.57 kWp
Брой модули:
35
Trina TSM-245PC0
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
8,922.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
8.33 kWp
Брой модули:
34
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
7,548.00

Нашите клиенти

Към клиентите на групата Sun Contracting се нареждат много известни фирми като Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH и Helios Sonnenstrom GmbH, също и летището в Залцбург – Salzburg Airport, Blue Danube Airport, университетът Hagenberg и Infracenter в Linz.