skip to Main Content
sclogosimple

Добре дошли в енергийното бъдеще

Когато става дума за енергия, едно може да се каже със сигурност: имаме все по-голяма нужда от нея, но разполагаме с все по-малко ресурси. Енергията ще поскъпва и големите потребители е добре още днес да предприемат правилните стъпки, за да държат нещата под контрол утре.

SUN CONTRACTING

Без инвестиционни разходи

Вие не закупувате фотоволтаичната система – ние Ви я предоставяме на разположение на Вашия покрив и я управляваме. Ето защо не е необходим никакъв капитал, инвестиция или авансово плащане.

Оразмеряване според енергийните ви нужди

Размерът и мощността на фотоволтаичната система се планират индивидуално според настоящите и бъдещите Ви енергийни нужди. Взема се предвид бъдещото развитие на Вашата компания, за да се покрият оптимално енергийните Ви нужди в дългосрочен план и да се гарантира възможно най-голямо намаляване на енергийните разходи.

Амортизация – веднага

Чрез отпадането на разходите по изграждането и с помощта на фиксираната енергийна компенсация, фотоволтаичната система се амортизира веднага след пускането й в експлоатация.

Максимално намаляване на разходите

Ние проектираме Вашата фотоволтаична система по такъв начин, че връзката с доставчика да се сведе до минимум и така Ви осигуряваме възможно най-голяма независимост от цената на електроенергията и повишаването на таксите на доставчика. Тъй като Вие сами покривате голяма част от енергийните си нужди и енергийната компенсация е фиксирана, спестяването Ви се увеличава през цялата продължителност на договора.

Фиксирани разходи за електроенергия чрез енергийна компенсация

За използването на слънчевата електроенергия Вие ни заплащате енергийна компенсация, която се базира на действителния добив на електроенергия от фотоволтаичната система. Тази компенсация не подлежи на промяна и с пускане на системата в експлоатация сте защитени от увеличението на цените при доставчика.

Слънчева енергия директно за Вашата продукция

Производството на електроенергия се извършва директно на Вашия покрив и се използва за потреблението Ви. Целта е, произведената електроенергия от слънцето да се оползотвори възможно най-пълно и да се избегне излишък, за да се сведе до минимум евентуална връзка с доставчика.

Ние не сме открили „топлата вода“.

Но това, което сме разработили, е един ефикасен модел за използване по възможно най-добрия начин на съществуващите енергийни източници. Освен това, ние разчитаме на слънцето, което за разлика от другите суровини, е непрекъснато на разположение.

Нашата цел ....

…е много проста: Да направим фотоволтаика привлекателен и изгоден за индустрията и бизнеса.

Като една от най-големите контрактинг фирми за фотоволтаик в Европа, ние залагаме не само на устойчивата слънчева енергия, но и на една цялостна икономическа концепция, която дългосрочно намалява разходите и взима под внимание бъдещото развитие на енергийното потребление. И всичко това, разбира се, индивидуално приспособено към Вашия бизнес.

sclogosimple
Нещо повече от фотоволтаик
Много хора залагат вече на слънчевата енергия, ние обаче знаем, че ефективното производство на електрическа енергия изисква и нещо повече от правилно сглобяване на технически компоненти. Ето защо създаваме цялостни концепции, които в допълнение към технологиите, се фокусират основно върху икономически фактори.

Sun Contracting е иновативният корпоративен контрактинг модел за фотоволтаични системи, който съчетава генерирането на възобновяема енергия с намаляване на разходите. Вие се възползвате от чистата слънчева енергия, от постоянно и дългосрочно енергоснабдяване и от значително намаляване на фиксираните разходи.

За разлика от конвенционалните модели, тук не закупувате фотоволтаичната система, а я получавате от нас - без инвестиции и без разходи за закупуване.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ
НАШИТЕ КЛИЕНТИ
Logo_Partner_0007_csm_Pooldoktor