skip to Main Content

sclogosimple-150x150

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕНЕРГИЙНОТО БЪДЕЩЕ

Когато става въпрос за енергия, едно нещо може да се каже със сигурност: Потребността от енергия постоянно расте, докато наличността на ресурси непрекъснато намалява. Енергията ще поскъпва и който има голяма потребност
от нея, трябва да предприеме правилните действия днес, за да спечели утре.

SUN CONTRACTING

НЕ СЕ ИЗИСКВА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ

Вие не закупувате фотоволтаичната система, ние Ви я предоставяме
за ползване върху Вашето собствено покривно пространство и я управляваме.
По време на договорения период (Соntracting) нямате никакви разходи.
Не е необходимо капиталовложение, инвестиция или авансово плащане.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА

След края на срока на договора фотоволтаичната система няма
да бъде демонтирана, тя ще стане Ваша собственост. От този
момент нататък Вие ползвате произведената слънчева енергия
безплатно или за снабдяване на електрическата мрежа.
Срокът на Contracting (договора) се определя индивидуално с Вас,
но е най-малко 18 години в Австрия и съответно 20 години в Германия.

БЕЗ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА
И ОБСЛУЖВАНЕ

През периода на договора ние се грижим изцяло за обслужването
и поддръжката. Включени са всички кабели, инвертори, контролни устройства и т.н. Cъщо така производителността и функционирането
на Вашата фотоволтаична система се следи непрекъснато. По този начин
се избягват производствените и финансовите загуби, и се осигурява
най-доброто обслужване.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ КОМПОНЕНТИ
И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Sun Contracting е дългосрочна и устойчива концепция, при която
се използват само висококачествени и дълготрайни технически компоненти. Включени са не само модулите и инверторите, но и опционалните енергийни регулатори, акумулаторната батерия и останалото спомагателно оборудване, което оптимизира собственото потребление на слънчева енергия във Вашето производство.

ПОНЕ 25 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ
НА МОДУЛИТЕ

Ние използваме само фотоволтаични модули с 25-годишна линейна гаранция от производителя. Това обаче не означава, че фотоволтаичната система ще се повреди след 25 години! Много фотоволтаични системи работят повече
от 35 години без значителна загуба на производителността си.
(Пример: университетът за приложни науки Южна Швейцария, система построенa през 1982 г.)

Светият Граал…

…ние не сме го открили. Но онова, което ние много добре сме разработили е ефективен и добре функциониращ модел за възможно най-добро използване на съществуващите енергийни източници.
Ние разчитаме на слънцето, защото за разлика от други суровини, то е в неограничена наличност.

Нашата цел…

…е съвсем лесна за обяснение:
Да направим фотоволтаичния процес атрактивен и рентабилен
за индустрията и промишлеността.

Като един от най-големите доставчици на Photovoltaiс Contracting в Европа, ние настояваме не само
за устойчива слънчева енергия, но и за цялостна икономическо-енергийна концепция, която отчита бъдещото
развитие на енергийното потребление. Разбира се, индивидуално съобразена с Вашите нужди.

sclogosimple-150x150
ПОВЕЧЕ ОТ САМО ФОТОВОЛТАИК
Мнозина вече използват слънчева енергия, но ние знаем, че ефективното производство
на енергия изисква повече от правилното сглобяване на техническите компоненти.
Ето защо ние създадохме цялостни концепции, които наред с технологията вземат
под внимание всички икономически фактори.

Sun Contract е иновативният Photovoltaik Contracting модел за търговски клиенти,
който комбинира производството на възобновяема слънчева енергия с намаляването на разходите.
Вие печелите от чистата слънчева енергия, постоянното и дългосрочно енергийно снабдяване
и от значителното намалявате на постоянните Ви разходи.

За разлика от общоприетите модели, Вие не закупувате фотоволтаичната система, вместо това ние
Ви я предоставяме на разположение – без инвестиране, без разходи за покупка.

ИЗВАДКА ОТ НАШИТЕ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ
НАШИТЕ КЛИЕНТИ